1.

طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران

صفحه 1-15
سیده عذرا میرکاظمی؛ سمانه راستگو؛ محمد خراشادیزاده

2.

تبیین و تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی

صفحه 17-31
جبار سیف پناهی شعبانی؛ امین خطیبی

3.

عوامل موثر بر گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال ایران

صفحه 32-46
علیرضا زارع؛ حکیمه زارع؛ مهدی عمادی

4.

تحلیل گسترش عملکرد کیفیت در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی برمبنای مدل سروکوال

صفحه 47-69
محمود فاضل بخششی؛ نجف آقایی؛ حسین ا کبری یزدی

5.

کدامیک از انواع وفاداری نگرشی یا رفتاری پیش‌بین مناسب‌تری برای رفتار خرید تماشاگران تیم تراکتورسازی است؟

صفحه 71-85
موسی علیزاده؛ مهرداد محرم‌زاده؛ علیرضا الهی

6.

طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان

صفحه 86-101
مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمدحسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی

7.

بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب

صفحه 103-117
بهزاد احدی؛ میرحسن سیدعامری؛ مالک احمدی

8.

تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائة استراتژی‌های مناسب

صفحه 119-139
شهرام شفیعی؛ هشام رستمی؛ حسین ممشلو؛ سمانه ده‌پناه

9.

بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال مطالعه موردی: تماشاگران مازندرانی

صفحه 141-156
رضا رجب زاده؛ مهدی طالب پور؛ علی اکبر میرزاپور

10.

روایی و پایایی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در ورزش

صفحه 157-174
غلامرضا شعبانی‌بهار؛ محسن لقمانی

11.

بررسی رابطه فعالیت بدنی با سلامت اجتماعی مردم شهر تالش

صفحه 175-188
مهربان پارسا؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد

12.

طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش های بومی سنتی بلوچستان

صفحه 189-204
ملک محمد محمدی؛ محسن غفرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب