1.

اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و شاخص‌های رشدی تریتیکاله در شرایط آب و هوایی رشت

صفحه 1-15
پرستو مرادی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ محمد ربیعی

2.

اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی بنیه و کارکرد گیاهچه‏ های گندم در تاریخ‏ های کاشت متفاوت

صفحه 17-32
مهدی عبداللهی؛ فرید شکاری

3.

مکان‌یابی QTLهای اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آنها با محیط برای صفات کیفیت پخت و خوراک برنج در یک جمعیت لاین‌های نوترکیب خویش آمیخته

صفحه 33-51
علی اکبر عبادی؛ عزت الله فرشادفر؛ بابک ربیعی

4.

تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته با QTLهای بزرگ اثر Saltol و SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج

صفحه 53-68
عاطفه صبوری؛ حسین صبوری؛ احمدرضا دادرس

5.

ارزیابی مدل های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale)

صفحه 69-82
بیژن سعادتیان؛ محمد کافی؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند

6.

بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

صفحه 83-94
بهروز پروانه؛ علی اصغر چیت بند؛ احسان اله زیدعلی؛ منوچهر سیاح فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب