1.

اثر تغذیه گل میمونی سازوئی یا تشنه داری بر خصوصیات تخمیر، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گوسفند لری-بختیاری

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 83-92
فاطمه رضائی؛ طاهره محمد آبادی؛ مرتضی چاجی؛ محمدرضا مشایخی

2.

بررسی ارزش غذایی و امکان سیلوپذیری گیاه خودروی خرفه (Portulaca oleracea L.) بدون یا مخلوط با سبوس گندم

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 25-36
محسن کاظمی

3.

بررسی ترکیب شیمیایی و اثر سطوح مختلف بوته کامل خیار بر کینتیک تخمیر شکمبه و گوارش‌پذیری مواد مغذی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 51-60
ایوب عزیزی؛ زهرا امینی فرد؛ افروز شریفی

4.

تغییرات وزن نهایی، بازماندگی و اسیدهای چرب بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) تغذیه شده با کنجاله سویای پرتودهی و تخمیر شده

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 33-46
ابراهیم ستوده؛ جمشید امیری مقدم؛ غلامرضا شاه حسینی؛ دارا باقری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب