1.

اثر زمان نشاکاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و انتقال مجدد در سه رقم برنج (Oryza sativa L.) در شرایط اقلیمی رودبار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 471-483
محمدحسین ندیمی دفرازی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اعلمی

2.

اثر سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در شرایط کمبود روی خاک و تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 145-158
امین عباسی؛ فریبرز شکاری

3.

بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 83-94
بهروز پروانه؛ علی اصغر چیت بند؛ احسان اله زیدعلی؛ منوچهر سیاح فر

4.

تأثیر سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد ارقام سورگوم (Sorghum bicolor L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 591-603
امین احمدی زاده؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی

5.

تأثیر مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس و مقدار فسفر کودی بر عملکرد زیست‌توده، عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گندم و جو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 257-273
تکتم خسرویان؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ رضا قربانی نصرآباد؛ مجید عالیمقام


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.