1.

امنیت ملی و توسعه پایدار: پارادایم پساواشنگتنی و حکمروائی خوب

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 65-94
علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری

2.

اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گیلان با استفاده از روش TOPSIS

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 71-87
زهرا اکبری سقالکساری؛ محمدباسط قریشی میناباد

3.

تحلیل موانع اقتصادی و مالی اثرگذار بر عملکرد و توسعه پایدار صنعت فوتبال ایران بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 154-166
جواد مرادی چالشتری؛ رسول نظری؛ محمدرضا مرادی

4.

توسعه پایدار؛ شاخص ها و سیاست

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 237-216
مهرداد گودرزوند چگینی

5.

توسعه پایدار و حق بر محیط زیست سالم: ‏ چشم انداز نسل های آینده

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 271-241
محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ حسن شفیق فرد

6.

توسعه پایدار ورزش؛ مفاهیم، موانع و راهکارها

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10
زینب مندعلی زاده؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری

7.

جرم‌شناسی فرهنگی سبز: از علت شناسی تا پیشگیری

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 75-102
اسمعیل رحیمی نژاد

8.

سنجش پایداری توسعه در کلانشهرها با رویکرد طراحی یک فضای رقابت پذیر در سطح منطقه ای و ملی مطالعه موردی: منطقه بزرگ کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402
رسول وظیفه شناس؛ ابراهیم تقوی؛ علی آذر

9.

کارکردهای ورزش و تربیت بدنی در راستای توسعه پایدار ایران (یک نظریه داده بنیاد)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 32-46
محمد حسین قربانی؛ حمید رضا صفری جعفرلو

10.

نقش ورزش در توسعه پایدار زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
آرش فدعم؛ محمد صادق افروزه؛ یونس محمد زاده؛ حسین دست بر حق

11.

واکاوی و تبیین کاربست مدل مدیریت راهبردی مردم گرا در تحقق توسعه درونزای شهری

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 83-100
حسن پارسی پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب