1.

اثر پرایمینگ بذر، تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد ذرت سیلویی در کشت تأخیری تابستانه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 189-202
فرشید علیپور ابوخیلی؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ حمیدرضا مبصّر

2.

ارزیابی پیش تیمارهای شیمیایی و فیزیکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف هرز میاگروم (Myagrum perfoliatum L)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 55-68
فرزاد مندنی؛ اشکان جلیلیان؛ آتوسا الفتی

3.

تاثیر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیمی بذر توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) تحت شرایط روشنایی و تاریکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 351-360
نرگس حاجیان؛ مهناز کریمی

4.

تاثیر هالوپرایمینگ بذر بر جوانه ‏زنی و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه ارقام گندم (Triticum aestivum) قدس و نیک نژاد در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 95-107
روزبه فرهودی

5.

مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش‌سرما‌دهی بر بهبود جوانه‌زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه‌چه برخی جمعیت‌های گونه Tripleurospermum sevanense

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-297
محمد علی علی‌زاده؛ سیده صدیقه سجادی جاغرق؛ رئوف سید شریفی؛ محسن کلاگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب