1.

اثرات حشره‌کش‌های اسپیروتترامات، استامی‌پرید، پیریمیکارب و فلونیکامید روی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.: Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 67-81
ندا امینی جم؛ سیما کبیری دهکردی

2.

اثر حشره‌کش‌های گیاهی دایابون® و پالیزین® روی شته (Aphis fabae Scopoli (Hem.: Aphididae و واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید آن (Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.: Braconidae

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-28
ندا امینی جم

3.

درصد پارازیتیسم، طول عمر و پارازیتیسم روزانه زنبور پارازیتویید Encarsia berlesei روی سپردار توت، Pseudaulacaspis pentagona، و واکنش تابعی آن به تراکم پوره های سن دوم سپردار

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 15-27
پردیس علی اکبر آقادخت؛ محمدحسن سرایلو؛ محسن یزدانیان

4.

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید (Prospaltella berlesei Howard (Hym.: Aphelinidae نسبت به تغییرات تراکم سنین مختلف سپردار توتPseudaulacaspis pentagona Targioni (Hem.: Diaspididae)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 49-60
سیده الهام یزدانی بدابی؛ احد صحراگرد؛ آزاده کریمی ملاطی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب