1.

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و شبه آنتی ژن CD5 مردان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 11، شماره 2، مهر 1400، صفحه 15-28
مهرزاد مقدسی؛ نسرین مرتضوی امامی

2.

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر بیان ژن‌های AKT وmTORC-1 در صفحه حرکتی انتهایی عضله چهار سر ران موش‌ ویستاریائسه شده

دوره 13، شماره 2، آذر 1402
طاهره شادپور علیزاده؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ مقصود پیری؛ صالح رحمتی احمد آباد

3.

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 59-68
احمد عبدی؛ نسرین رمضانی؛ حسن حاجی

4.

اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی

دوره 1، شماره 2، تیر 1390، صفحه 117-127
نادر شوندی؛ عباس صارمی؛ علیرضا بهرامی؛ لیلا شگرفی

5.

اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-44
کاظم رنجبر؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ مقصود پیری

6.

تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین1 موش‌های صحرایی دیابتی

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 91-100
الهه طالبی گرکانی؛ رزیتا فتحی؛ علی رضا صفرزاده؛ حمیده مرادی؛ ریحانه دلبری

7.

تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح مارکرهای آپوپتوز قلبی رت‌های دیابتی

دوره 9، شماره 2، آبان 1398، صفحه 149-161
حمیده منتظری طالقانی؛ نادر شاکری؛ خسرو ابراهیم؛ رحمان سوری؛ ماندانا غلامی

8.

تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین1 در زنان دارای اضافه‌وزن

دوره 3، شماره 2، تیر 1392، صفحه 105-113
رزیتا فتحی؛ پروانه نظرعلی؛ بی بی سارا ایمری

9.

تأثیر 8 هفته مصرف عصاره چای سبز و تمرینات مقاومتی بر غلظت آدیپوکاین های آپلین و کمرین زنان چاق

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 17-33
محمد رحمان رحیمی؛ شاهین کتابی؛ نعیمه سعیدی

10.

تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیل کولین عضلۀ تند انقباض

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-10
زینب گرگین؛ رضا قراخانلو؛ عبدالحسین پرنو؛ سمیه رجبی؛ مهدی هدایتی

11.

تاثیر تمرین مقاومتی با باند‌های کشی بر میزان بیان mir-217 و نیمرخ لپیدی زنان سالمند چاق یائسه

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 71-84
نگار اشرفی؛ لطفعلی بلبلی؛ علی خازنی؛ اسدالله اسدی

12.

تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و آلانین‌آمینوترانسفراز کبدی در مردان چاق کم تحرک

دوره 9، شماره 2، آبان 1398، صفحه 163-185
حسن نقی زاده؛ کمال عزیزبیگی

13.

تاثیر دو برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی مردان تمرین نکرده

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391
حمید محبی؛ مرتضی سنگدوینی؛ بهمن میرزایی

14.

تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی در مردان جوان چاق غیرفعال

دوره 4، شماره 2، آذر 1393، صفحه 137-149
فتاح مرادی

15.

تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB بر سطح کراتین فسفوکیناز پلاسما بعد از پروتکل تمرین مقاومتی در زنان غیرورزشکار

دوره 2، شماره 2، تیر 1391، صفحه 149-163
رضا قراخانلو؛ آزاده نریمانی پیرپشته؛ آذر آقایاری

16.

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش‌های نر مقاوم به انسولین

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 15-26
الهه طالبی گرکانی؛ سجاد اصلانی مغانجوقی؛ رزیتا فتحی؛ علی‌رضا صفرزاده؛ فاطمه رودباری

17.

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل تحریکی و مهاری آسیب عروق قلبی موش صحرایی ویستار دیابتی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 21-32
عباس‌علی گایینی؛ آیدا بهرامیان؛ محسن جاویدی

18.

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل BCAA نانولیپوزوم بر بیان ژن MiR-200a ،HSP60 میتوکندری عضله سولئوس و IGF-1 سرمی رت‌های نر سالمند

دوره 13، شماره 2، آذر 1402
اباذر تیموری؛ علیرضا روزبهانی؛ زهرا کریمی مهر؛ ابوذر جوربنیان

19.

مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق یائسه

دوره 7، شماره 2، آذر 1396، صفحه 169-182
فرزانه ساقی؛ الهام حکاک دخت؛ مهتاب معظمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب