1.

التزام توسعه به جامعه‌پذیری بین‌المللیِ سیاست خارجی : نمونه کاوی ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 69-100
ناصر یوسف زهی

2.

بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 77-103
منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی

3.

تحلیل ابعاد کیفیت و تاثیر آن بر رضایت ذی‌نفعان در سیستم توسعه استعداد والیبال ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 104-117
راضیه عاشوری تسیه؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ منیژه صادقی

4.

تحلیل ژرف‌ساخت مجموعه‌داستان کتاب ویران

دوره 7، شماره 23، فروردین 1392، صفحه 67-95
تیمور مالمیر

5.

طبقه‌بندی ساختاری گونه‌های شعر کوتاه معاصر

دوره 9، شماره 34، دی 1394، صفحه 9-31
سوسن جبری؛ حمید باقری فارسانی

6.

کارکردهای داستان درونه‌ای

دوره 8، شماره 29، مهر 1393، صفحه 9-41
سمیرا بامشکی؛ نسیم زحمتکش

7.

مقایسه و تعیین اولویت عوامل ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی از منظر ذینفعان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-35
فرهاد نظری؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب