1.

بررسی ارتباط مرگ با کلام و گفتمان پسامرگی در پست‌مدرنیسم در روایت‌های داستانی محمدرضا کاتب

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 57-78
هدی پژهان؛ محمدعلی محمودی؛ محمدعلی زهرازاده

2.

بررسی تکنیک‌های روایی در رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیری

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 7-25
کاووس حسن لی؛ زیبا قلاوندی

3.

بررسی توصیفی، تحلیلی و انتقادی رمانهای عامه پسند ایرانی

دوره 3، شماره 10، دی 1388، صفحه 109-136
علی صفایی؛ کبری مظفری

4.

بررسیِ توصیف و کارکردهای برجستة آن در رمان

دوره 6، شماره 19، فروردین 1391، صفحه 77-103
منوچهر تشکری؛ الهام بصیرزاده؛ مهوش قویمی

5.

بررسی سبکی رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» با رویکرد فرانقش میان‌فردی نظریّۀ نقش‌گرایی

دوره 3، شماره 7 و 8، فروردین 1388، صفحه 51-77
محمّدرضا پهلوان‌نژاد؛ فائزه وزیرنژاد

6.

تحلیل نمونه‌وار زنان شیزوفرنیک در رمان‌های پسامدرن فارسی (کولی کنارآتش، ساربان سرگردان و باورهای خیس یک مرده)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-102
فاطمه ادراکی؛ تقی وحیدیان کامیار؛ محمد فاضلی

7.

تقابل کانتی- هگلی در نقد و نظریه‌های داستان و رمان در ایران (1312- 1348)

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 31-56
فرامرز خجسته؛ مصطفی صدیقی؛ یاسر فراشاهی نژاد

8.

خودآگاهی در رمان؛ بررسی آرای هگل و باختین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 167-188
مریم السادات حسینی سیرت؛ یوسف شاقول

9.

دلایل گرایش رمان‌نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر

دوره 6، شماره 21، مهر 1391، صفحه 31-61
حسینعلی قبادی؛ سیدعلی قاسم زاده

10.

هویّت و بازتاب آن در رُمان

دوره 2، شماره 5، فروردین 1387، صفحه 61-90
بهزاد برکت؛ زی با


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب