1.

تاثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402
صفورا نیک نهاد؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی

2.

تدوین مدل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان ورزش ملّی

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 176-191
فاطمه اصغری؛ علی محمد صفانیا؛ حبیب هنری؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ حسین پورسلطانی

3.

تدوین مدل معادلات ساختاری تفکر راهبردی و چابکی سازمانی در فدراسیون های منتخب ورزشی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 52-65
غلامرضا شعبانی بهار؛ حمید رضا مقصودی؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری

4.

توسعه پایدار ورزش؛ مفاهیم، موانع و راهکارها

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10
زینب مندعلی زاده؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری

5.

شناسایی راهبردها و پیامدهای توسعه هندبال جمهوری اسلامی ایران با رهیافت داده بنیاد

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 88-108
ولی علیزاده؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار

6.

شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 16-30
احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلایی

7.

شناسایی راهبردها و پیامدهای ورود ورزشکاران به دنیای سیاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401
مهدی علی‌یاری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر

8.

شناسایی راهبردها و پیامدهای ورود ورزشکاران به دنیای سیاست

دوره 11، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-21
مهدی علی‌یاری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر

9.

شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 22-36
مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری

10.

طراحی الگوی ذینفع‌مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-17
حمیدرضا گوهررستمی؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ حبیب هنری

11.

طراحی الگوی ساختاری سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 50-69
زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حبیب هنری

12.

طراحی مدل تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان در مجموعه‌های تفریحی‌ورزشی آبی با توجه به کیفیت خدمات

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 137-152
محسن اسمعیلی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه‌چیان؛ حبیب هنریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب