1.

ارائه چارچوب مفهومی برای تحلیل بازاریابی اخلاقی در صنعت تولیدی ورزش کشور

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 41-50
مهران سرداری؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری

2.

تحلیل فرآیند صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی با استفاده از تئوری داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 91-107
هادی باقری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ محمد احسانی

3.

تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات استادیوم آزادی از دیدگاه تماشاگران

دوره 7، شماره 3، آبان 1397، صفحه 58-68
مهدی خطیب زاده؛ هاشم کوزه چیان؛ افشار هنرور؛ حسین صادقی سقدل

4.

توسعه پایدار ورزش؛ مفاهیم، موانع و راهکارها

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-10
زینب مندعلی زاده؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری

5.

طراحی مدل شایستگی‌های مدیران بازاریاب ورزشی (با استفاده از نظریه داده بنیاد)

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 62-78
طهماسب شیروانی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری

6.

کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه ورزش‌های تفریحی: چیستی پیشران‌ها و محرک‌ها

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 30-31
جواد فسنقری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری؛ هاشم کوزه چیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب