1.

اثرات کشندگی حشره ‏کش ‏های امامکتین، اسپینوزاد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی تخم و پوره سن سوم سفیدبالک (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتوئید آن (Encarsia formosa)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-38
المیرا شفایی؛ عباس حسین زاده؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ شهرام آرمیده

2.

اثر کشندگی کنه‌کش‌های ابرون اسپید‌® و کنه‌مایت‌® روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae و کنه‌های شکارگر Amblyseius swirskii و Phytoseiulus persimilis در شرایط آزمایشگاهی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 25-38
الهام رضائی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ مریم فروزان؛ جی پی میچاود

3.

بررسی اثر کشندگی جدایه‌های قارچ بیمارگر‌Metarhizium anisopliae روی پوره سن دوم شته فندق Myzocallis coryli

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 15-25
رعنا آقازاده؛ محمدرضا زرگران؛ شهرام آرمیده؛ مهدی رزمی

4.

تاثیر سه فرمول تجاری نیم‌بسیدین، نیم‌آزال و کوفا از ترکیب گیاهی چریش روی مراحل زیستی سفیدبالک گلخانه‌ Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae) و زنبور پارازیتوئید آن‌ Encarsia formosa

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 59-72
سمانه نیک اختر؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرائی؛ مریم فروزان

5.

تاثیر هگزی‌تیازوکس، نانو‌سولفور، کامپوزیت آلژینات/سولفور و کامپوزیت آلژینات/سولفور/هگزی‌تیازوکس روی کنه تارتن دو لکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-56
مرضیه مبکی؛ شهرام آرمیده؛ سجاد پیرسا؛ مرتضی بهرام

6.

فراسنجه های زیستی شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) روی ارقام مختلف گوجه‌فرنگی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-29
لیمو خاتمی؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ عباس حسین زاده؛ شهرام آرمیده

7.

کارایی خاک دیاتومه، نانو ذرات سیلیکا، کائولین، گوگرد میکرونیزه و اختلاط آنها روی کنه تارتن دولکه­ایTetranychus urticae Koch.  در شرایط گلخانه­ای

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 43-58
النا حسینی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب