شفایی, المیرا, حسین زاده, عباس, قاسمی کهریزه, اکبر, آرمیده, شهرام. (1400). اثرات کشندگی حشره ‏کش ‏های امامکتین، اسپینوزاد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی تخم و پوره سن سوم سفیدبالک (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتوئید آن (Encarsia formosa). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(2), 25-38. doi: 10.22124/iprj.2021.5031
المیرا شفایی; عباس حسین زاده; اکبر قاسمی کهریزه; شهرام آرمیده. "اثرات کشندگی حشره ‏کش ‏های امامکتین، اسپینوزاد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی تخم و پوره سن سوم سفیدبالک (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتوئید آن (Encarsia formosa)". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11, 2, 1400, 25-38. doi: 10.22124/iprj.2021.5031
شفایی, المیرا, حسین زاده, عباس, قاسمی کهریزه, اکبر, آرمیده, شهرام. (1400). 'اثرات کشندگی حشره ‏کش ‏های امامکتین، اسپینوزاد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی تخم و پوره سن سوم سفیدبالک (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتوئید آن (Encarsia formosa)', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 11(2), pp. 25-38. doi: 10.22124/iprj.2021.5031
شفایی, المیرا, حسین زاده, عباس, قاسمی کهریزه, اکبر, آرمیده, شهرام. اثرات کشندگی حشره ‏کش ‏های امامکتین، اسپینوزاد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی تخم و پوره سن سوم سفیدبالک (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتوئید آن (Encarsia formosa). فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1400; 11(2): 25-38. doi: 10.22124/iprj.2021.5031


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب