1.

صفحات آغازین

صفحه 1-8
- -

2.

غربالگری بیست ژنوتیپ مختلف برنج از نظر تحمل یا مقاومت به کرم ساقه‌خوار نواری (Chilo suppressalis) در شرایط مزرعه

صفحه 1-14
فرزاد مجیدی شیل سر؛ علیرضا ترنگ؛ مریم حسینی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم خشک دامن

3.

زنجرک چنار، Edwardsiana iranicola Zachvatkin: تغییرات جمعیت، پراکنش فضایی و خسارت آن در فضای سبز شهری استان ایلام، ایران

صفحه 15-24
مجید میراب بالو؛ بهزاد میری؛ طیبه علی زمانی

4.

اثرات کشندگی حشره ‏کش ‏های امامکتین، اسپینوزاد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی تخم و پوره سن سوم سفیدبالک (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتوئید آن (Encarsia formosa)

صفحه 25-38
المیرا شفایی؛ عباس حسین زاده؛ اکبر قاسمی کهریزه؛ شهرام آرمیده

5.

نقش هیستون داستیلاز در تکثیر ویروسAutographa californica multicapsid nucleopolyhedrovirus (AcMNPV) و پاسخ ایمنی سلول‌های Spodoptera frugiperda (Sf9)

صفحه 39-51
مرضیه عطاریان فر؛ اعظم میکانی؛ محمد مهرآبادی

6.

باکتری Wolbachia و ناسازگاری سیتوپلاسمی در زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)

صفحه 53-66
سیده فاطمه ناصحی؛ یعقوب فتحی پور؛ محمد مهرآبادی

7.

اثر دوره‌های نوری مختلف بر زمان نشو و نمای مراحل نابالغ و روند تخم ریزی شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Lep.: Pyralidae)

صفحه 67-78
نسیم قزلباش؛ حمید رضا صراف معیری؛ اورنگ کاوسی؛ افسانه داودی

8.

تریپس Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae): گزارش جدیدی از مزارع برنج ایران

صفحه 79-82
مجید میراب بالو؛ خدیجه عباسی؛ طیبه علی زمانی؛ سعید افضلی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب