1.

اثر منابع پروتئین غیر قابل تجزیه شکمبه ای بر کمیت و کیفیت آغوز و فراسنجه های خونی میش های آبستن لری- بختیاری

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 39-50
روزبه کوشکی؛ حسین منصوری یاراحمدی؛ مجید خالداری؛ جعفر فخرایی؛ کیوان کرکودی

2.

بررسی اثر عصاره گیاهان آنیسون (Pimpinella Anisum L.) و گلپر (Heracleum Persicum) بر عملکرد، راندمان مصرف پروتئین و انرژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 67-77
مجید همتی؛ جعفر فخرایی؛ اکبر یعقوبفر؛ حسین منصوری یاراحمدی؛ نادر پاپی

3.

تأثیر جیره‌های حاوی دانه جو و ذرت (پرک ‌شده با بخار یا بلغور شده)، با یا بدون پروبیوتیک انتروکوکوس ‌فاسیوم بر قابلیت هضم، pH مدفوع، گلوکز خون و آسیب‌های پاتولوژیک اسب‌های بالغ

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 83-91
ادریس سعیدی؛ جعفر فخرائی؛ حسین منصوری یاراحمدی؛ سمیه مجاهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب