سعیدی, ادریس, فخرائی, جعفر, منصوری یاراحمدی, حسین, مجاهدی, سمیه. (1400). تأثیر جیره‌های حاوی دانه جو و ذرت (پرک ‌شده با بخار یا بلغور شده)، با یا بدون پروبیوتیک انتروکوکوس ‌فاسیوم بر قابلیت هضم، pH مدفوع، گلوکز خون و آسیب‌های پاتولوژیک اسب‌های بالغ. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 10(4), 83-91. doi: 10.22124/ar.2022.17677.1559
ادریس سعیدی; جعفر فخرائی; حسین منصوری یاراحمدی; سمیه مجاهدی. "تأثیر جیره‌های حاوی دانه جو و ذرت (پرک ‌شده با بخار یا بلغور شده)، با یا بدون پروبیوتیک انتروکوکوس ‌فاسیوم بر قابلیت هضم، pH مدفوع، گلوکز خون و آسیب‌های پاتولوژیک اسب‌های بالغ". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 10, 4, 1400, 83-91. doi: 10.22124/ar.2022.17677.1559
سعیدی, ادریس, فخرائی, جعفر, منصوری یاراحمدی, حسین, مجاهدی, سمیه. (1400). 'تأثیر جیره‌های حاوی دانه جو و ذرت (پرک ‌شده با بخار یا بلغور شده)، با یا بدون پروبیوتیک انتروکوکوس ‌فاسیوم بر قابلیت هضم، pH مدفوع، گلوکز خون و آسیب‌های پاتولوژیک اسب‌های بالغ', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 10(4), pp. 83-91. doi: 10.22124/ar.2022.17677.1559
سعیدی, ادریس, فخرائی, جعفر, منصوری یاراحمدی, حسین, مجاهدی, سمیه. تأثیر جیره‌های حاوی دانه جو و ذرت (پرک ‌شده با بخار یا بلغور شده)، با یا بدون پروبیوتیک انتروکوکوس ‌فاسیوم بر قابلیت هضم، pH مدفوع، گلوکز خون و آسیب‌های پاتولوژیک اسب‌های بالغ. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1400; 10(4): 83-91. doi: 10.22124/ar.2022.17677.1559


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب