همتی, مجید, فخرایی, جعفر, یعقوبفر, اکبر, منصوری یاراحمدی, حسین, پاپی, نادر. (1397). بررسی اثر عصاره گیاهان آنیسون (Pimpinella Anisum L.) و گلپر (Heracleum Persicum) بر عملکرد، راندمان مصرف پروتئین و انرژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(3), 67-77. doi: 10.22124/ar.2018.9485.1277
مجید همتی; جعفر فخرایی; اکبر یعقوبفر; حسین منصوری یاراحمدی; نادر پاپی. "بررسی اثر عصاره گیاهان آنیسون (Pimpinella Anisum L.) و گلپر (Heracleum Persicum) بر عملکرد، راندمان مصرف پروتئین و انرژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7, 3, 1397, 67-77. doi: 10.22124/ar.2018.9485.1277
همتی, مجید, فخرایی, جعفر, یعقوبفر, اکبر, منصوری یاراحمدی, حسین, پاپی, نادر. (1397). 'بررسی اثر عصاره گیاهان آنیسون (Pimpinella Anisum L.) و گلپر (Heracleum Persicum) بر عملکرد، راندمان مصرف پروتئین و انرژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(3), pp. 67-77. doi: 10.22124/ar.2018.9485.1277
همتی, مجید, فخرایی, جعفر, یعقوبفر, اکبر, منصوری یاراحمدی, حسین, پاپی, نادر. بررسی اثر عصاره گیاهان آنیسون (Pimpinella Anisum L.) و گلپر (Heracleum Persicum) بر عملکرد، راندمان مصرف پروتئین و انرژی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1397; 7(3): 67-77. doi: 10.22124/ar.2018.9485.1277


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب