1.

ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی با استفاده از مدلGGE بای‌پلات

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-83
هاجر بدری؛ رضا محمدی؛ علیرضا اطمینان

2.

بررسی تنوع اگرو- مورفولوژیک در برخی از گونه های آژیلوپس ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 533-549
علیرضا پورابوقداره؛ جعفر احمدی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ محمد مقدم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.