1.

تداخل نحوی دوزبانه‌های تالشی-فارسی و فارسی-تالشی

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 63-98
محرم رضایتی کیشه خاله؛ مریم دانای طوس؛ کیومرث خانبابازاده

2.

سازوکارهای به‌واژه‌سازی در رمان‌های دورۀ مشروطه مطالعۀ موردی؛ سرگذشت یتیمان، مصاحبه، نیرنگ سیاه

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 103-124
بهاره رفاهی؛ محرم رضایتی کیشه خاله

3.

فارسی‌ستیزی در یک سدۀ اخیر در افغانستان

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 7-33
محرم رضایتی کیشه خاله؛ بسم الله برهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب