1.

بررسی فراسنجه‌های جمعیتی کنه شکارگر (Blattisociidae) Blattisocius mali با تغذیه از تخم‌های پشه قارچ (Lycoriella auripila (Sciaridae

صفحه 1-14
فائزه عسگری؛ سیدعلی صفوی؛ حمیدرضا صراف معیری

2.

بررسی تاثیر حشره‌کشی سه سویه باکتری محرک رشد گیاهی از گروه سودوموناس در کنترل بید آرد Anagasta keuhniella و تاثیر لاروهای بیمار روی فرایند انتخاب میزبان زنبور پارازیتوئید Habrabracon hebetor

صفحه 15-24
رقیه آذرنوش؛ فاطمه یاراحمدی؛ وحید کشاورز توحید؛ علی رجب‌پور

3.

اثر کشندگی کنه‌کش‌های ابرون اسپید‌® و کنه‌مایت‌® روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae و کنه‌های شکارگر Amblyseius swirskii و Phytoseiulus persimilis در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 25-38
الهام رضائی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ مریم فروزان؛ جی پی میچاود

4.

تأثیر کلرونترانیلی پرول، فلوبن دیامید و ایندوکساکارب روی شب‏پره مینوز گوجه فرنگی و بررسی اثرات جانبی کلرونترانیلی پرول روی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae

صفحه 39-49
فاطمه شفقی؛ مریم فروزان؛ وحید مهدوی؛ محمدرضا عطاران

5.

کارایی چند نوع تله و ترکیب جلب‌کننده برای شکار مگس میوه مدیترانه، Ceratitis capitata (Dip.: Tephritidae) در دو باغ‎ شلیل و نارنگی

صفحه 51-61
علی شعبانی پنبه چوله؛ مریم عجم حسنی؛ مولود غلام‌زاده چیتگر

6.

خسارت کنه‌های اریوفید (Acari: Eriophyidae) روی برگ نو در استان گیلان

صفحه 63-68
جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی

7.

تاثیر کنترل تلفیقی کرم گلوگاه انار در کاهش خسارت آفت و افزایش عملکرد انار در استان‌های اصفهان و قم

صفحه 69-73
محمدسعید امامی؛ محمدحسن بشارت‌نژاد؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ آرزو سامی؛ علی نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب