عسگری, فائزه, صفوی, سیدعلی, صراف معیری, حمیدرضا. (1402). بررسی فراسنجه‌های جمعیتی کنه شکارگر (Blattisociidae) Blattisocius mali با تغذیه از تخم‌های پشه قارچ (Lycoriella auripila (Sciaridae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 13(1), 1-14. doi: 10.22124/iprj.2023.6640
فائزه عسگری; سیدعلی صفوی; حمیدرضا صراف معیری. "بررسی فراسنجه‌های جمعیتی کنه شکارگر (Blattisociidae) Blattisocius mali با تغذیه از تخم‌های پشه قارچ (Lycoriella auripila (Sciaridae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 13, 1, 1402, 1-14. doi: 10.22124/iprj.2023.6640
عسگری, فائزه, صفوی, سیدعلی, صراف معیری, حمیدرضا. (1402). 'بررسی فراسنجه‌های جمعیتی کنه شکارگر (Blattisociidae) Blattisocius mali با تغذیه از تخم‌های پشه قارچ (Lycoriella auripila (Sciaridae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 13(1), pp. 1-14. doi: 10.22124/iprj.2023.6640
عسگری, فائزه, صفوی, سیدعلی, صراف معیری, حمیدرضا. بررسی فراسنجه‌های جمعیتی کنه شکارگر (Blattisociidae) Blattisocius mali با تغذیه از تخم‌های پشه قارچ (Lycoriella auripila (Sciaridae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1402; 13(1): 1-14. doi: 10.22124/iprj.2023.6640


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب