1.

جنسیت و جرم

حسین آقابابایی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه

2.

کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه ‌خشک

وحید رضا جلالی؛ صفورا اسدی؛ سحر طاقدیس

3.

تحلیل مفهوم ایمان در فرق کلامی و نقد آن بر اساس مکتب تشیع

محمدرضا باغبان زاده امشه

4.

استراتژی عملیات

محمدرحیم رمضانیان؛ محسن اکبری؛ محمد اسماعیل زاده

5.

طرح اختلاط بتن

علی صدر ممتازی؛ اویس قدوسیان

6.

تاریخ نقد ادبیات عربی (از دوره جاهلی تا سده چهارم هجری)

امید جهان بخت لیلی؛ حسین تک تبار فیروزجائی

7.

فرهنگ تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

حمزه امین طهماسبی؛ حسین نصیرزاده

8.

فیزیک هسته ای ستارگان جلد اول

عباس قاسمی زاد؛ سهیل خوشبین فر؛ سید سهیل اسماعیلی

9.

مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک

رضا شیرزادیان خرم آباد؛ احمد روحی بخش؛ صدیقه نصر رمزی

10.

مسائل مذهبی و معنوی در مشاوره کاربرد آن در جمعیت‌های گوناگون

فاطمه کریمی؛ جهان سادات اسدی بیجائیه

11.

کاربرد نمودهای فعل در زبان روسی

آرش گل اندام

12.

جنین شناسی (چاپ چهارم)

فرهاد مشایخی

13.

اطلس بافت شناسی

فاطمه قاسمیان؛ شهین اسمعیل نژاد

14.

تعیین ساختار ترکیب‌های آلی با طیف سنجیNMR دوبعدی

منوچهر مامقانی؛ محمد نیک پسند؛ عنایت اله مرادی روفچاهی

15.

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل فرآیند رنگرزی

جواد مختاری؛ سیده آمنه سیادت

16.

سیستم‌های انرژی الکتریکی هوشمند

سید مسعود مقدس تفرشی

17.

گذاری تحلیلی بر سیاست خارجی آمریکا

سید امیر نیاکوئی؛ علی اصغر ستوده؛ زهره حیدری بنی

18.

مقدمه ای بر فیتوپلانکتون ها: تنوع و اکولوژی

اکرم سادات نعیمی؛ نرگس جواد زاده پورشالکوهی

19.

برنامه ریزی منطقه ای، مبانی و نظریه ها

حسن احمدی؛ رامین رضایی شهابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب