1.

صفحات آغازین


2.

اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد قند در چغندر قند (Beta vulgaris L.)

صفحه 1-14
تورج شمش برهان؛ تورج میر محمودی؛ حمزه حمزه

3.

پلتینگ مینی‌تیوبر سیب زمینی روشی نوین جهت بهبود برخی صفات کلیدی سیب زمینی

صفحه 15-30
سودا قاسمی گرمی؛ مرتضی برمکی؛ سلیم فرزانه؛ ماندانا امیری

4.

نوسان جمعیت باکتری Xanthomonas translucens در بذر گندم و اثر آن بر برخی خصوصیات کیفی بذر و میزان ظهور بیماری در نسل بعد

صفحه 31-40
کبری مسلم خانی؛ بیتا اسکویی؛ سامان شیدایی کوجل؛ سعید حاجیلوئی

5.

ارزیابی شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز چهار گونه چمن گرمسیری در واکنش به تنش‌های خشکی و شوری

صفحه 41-57
محمدرضا صالحی سلمی

6.

بررسی تأثیر شوری و دما بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد گیاه‌چه و روابط یونی در کرچک (Ricinus communis L.)

صفحه 59-74
رویا صیادی؛ اسمعیل نبی زاده

7.

بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آرابیدوبسیس تالیانا با انتقال تراژن آرتمین

صفحه 75-91
طیبه فلاحی پاشاکی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب