1.

اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس آزاد و نانوکپسوله پونه Mentha longifolia روی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Lep.: Pyralidae)

صفحه 1-19
مریم ملک‌محمدی

2.

فراسنجه‌های زیستی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.) در مواجهه با غلظت زیرکشنده (LC25) کلرفلوآزورون

صفحه 21-34
هانیه رجبی؛ سیّدعلی صفوی؛ مریم فروزان

3.

اجزای شیمیایی، سمیت تدخینی و تاثیر بیوشیمیایی و ضد تغذیه‌ای اسانس Eucalyptus oleosa Muell. روی سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica (F.)

صفحه 35-50
عسگر عباداللهی

4.

مطالعه بخشی از فون کنه‌های میان‌استیگمای (Acari: Mesostigmata) همراه با مورچه‌ها (Hymenoptera: Formicidae) در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 51-60
ارسلان خلیلی مقدم

5.

ارزیابی امکان کاربردکفشدوزک Hippodamia variegata و رقم مقاوم گل رز در مدیریت شته رز Macrosiphum rosae

صفحه 61-76
سودابه سالاری؛ مصطفی خنامانی؛ مهدیه اسدی

6.

اثرات چهار آفت‌کش تنظیم‌کننده رشد علیه سوسک برگخوار توسکا Agelastica alni (Col.: Chrysomelidae)

صفحه 77-81
مجید محمودی

7.

اولین گزارش از حضور کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) در محیط طبیعی ایران

صفحه 83-87
محسن عسکری؛ جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب