1.

معرفی کنه‌های جمع‌آوری‌شده از تله‌های نوری در شهرستان رشت

صفحه 1-13
جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی

2.

بررسی اثر کشندگی جدایه‌های قارچ بیمارگر‌Metarhizium anisopliae روی پوره سن دوم شته فندق Myzocallis coryli

صفحه 15-25
رعنا آقازاده؛ محمدرضا زرگران؛ شهرام آرمیده؛ مهدی رزمی

3.

نقش عناصرغذایی و پارازیتوئید در برهم‌کنش بین شته جالیز و زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae

صفحه 27-41
سمیه فیروزی میاردان؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ احد صحراگرد

4.

کارایی خاک دیاتومه، نانو ذرات سیلیکا، کائولین، گوگرد میکرونیزه و اختلاط آنها روی کنه تارتن دولکه­ایTetranychus urticae Koch.  در شرایط گلخانه­ای

صفحه 43-58
النا حسینی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرائی

5.

تاثیر سه فرمول تجاری نیم‌بسیدین، نیم‌آزال و کوفا از ترکیب گیاهی چریش روی مراحل زیستی سفیدبالک گلخانه‌ Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae) و زنبور پارازیتوئید آن‌ Encarsia formosa

صفحه 59-72
سمانه نیک اختر؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرائی؛ مریم فروزان

6.

بررسی فون سوسک‌های چوب‌زی در جنگل‌های استان گلستان

صفحه 73-77
سودابه امینی؛ محمدابراهیم فراشیانی

7.

اثر زیرکشنده حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و پای‌متروزین روی واکنش عددی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum (Hym.: Braconidae)

صفحه 79-85
ندا امینی‌جم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب