1.

بررسی اثرات همگنی و ناهمگنی اجزای واریانس در سطوح مختلف اندازه گله-سال بر پارامترهای ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 1-13
جمشید احسانی نیا؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور

2.

شناسایی جهش های موجود در نیمه اول (منتهی به5') اگزون 2 ژن GDF9 گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی نژادهای رومانوف و لری بختیاری

صفحه 15-26
رسول خدابخش زاده؛ محمدرضا محمدآبادی؛ حسین مرادی شهربابک؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه

3.

اثر افزودن دی آمونیوم سیترات و اوره به جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

صفحه 27-36
اردشیر محیط؛ هادی چزگی؛ مازیار محیطی اصلی

4.

مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

صفحه 37-45
زهرا تراز؛ محمود شمس شرق؛ فیروز صمدی؛ پونه ابراهیمی؛ سعید زره داران

5.

اثر انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و لاکتوفید بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

صفحه 47-61
حسین جهانبانی؛ سید جواد حسینی واشان؛ سید احسان غیاثی؛ عباس محمدی

6.

اثر تغذیه درون تخم‌مرغ اسیدآمینه، آلبومین و دکستروز بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

صفحه 63-73
محدثه اسلامی؛ محمد سالارمعینی

7.

اثر کنجاله گوار و آنزیم همی سل بر صفات عملکردی و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی

صفحه 75-87
حسن نبی پور افروزی؛ منصور رضایی؛ وحید تقی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب