1.

بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست، خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبکدانه

صفحه 5-18
علیرضا حسینی محراب؛ محمدرضا اصفهانی

2.

بررسی تأثیر نوع سیمان‎ و افزودنی‎ معدنی مصرفی بر نفوذپذیری بتن با روش" محفظه استوانه‌ای"

صفحه 19-35
محمود نادری؛ علیرضا کبودان؛ محمدرضا عاکفی

3.

اثر حالت‌های مختلف نفوذ یون کلر بر مدل عمر تیر بتنی ناشی از شکست خمشی

صفحه 37-47
سید عباس حسینی؛ منصور باقری؛ سید مهراب رمضانی

4.

توسعه منحنی های شکنندگی و ارزیابی مقادیر حالات حدی عملکرد لرزه ای پل بهینه بتن مسلح با عرشه نیمه جداسازی شده

صفحه 49-60
حمید گنجه ای؛ پنام زرفام؛ محسن غفوری آشتیانی

5.

بررسی تاثیر افزایش سیمان در دما و زمانهای مختلف بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم

صفحه 61-70
سیّد عظیم حسینی؛ علی زال نژاد

6.

بررسی تاثیر فرایندهای متابولیک باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر خواص مکانیکی و جذب آب بتن

صفحه 71-81
امین جعفرنیا؛ محمد فیاض؛ میر مرتضی سادات ابراهیمی

7.

بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP

صفحه 83-93
فهیمه مالکی؛ مجید قلهکی؛ علی خیرالدین؛ امید رضائی فر

8.

ارزیابی رفتار دال های بتنی حاوی بازشو در برابر بارهای انفجاری

صفحه 95-106
مهشید ابراهیمی؛ بنیامین گنجه خسروی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب