1.

تاثیر گرسنگی لاروهای شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد (Anagasta kuehniella (Zeller، روی زنده‌مانی و رفتار همگونه‌خواری آن‌ها و زادآوری حشرات کامل

صفحه 1-15
محسن یزدانیان؛ زهرا فرجی

2.

ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دمای 12 درجه سلسیوس

صفحه 17-29
زهرا موسی پور؛ علیرضا عسگریان زاده؛ حبیب عباسی پور

3.

پارامترهای زیستی و رشد جمعیت کنه ی تارتن دولکه ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae، روی گیاه خیار: تاثیر نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک

صفحه 31-44
لیلا متقی نیا؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسن پور؛ مژگان مردانی طلایی؛ پژمان تاج میری

4.

تاثیر عصاره‌ی اتانولی اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehneh. (Myrtaceae و آفت‌کش ایمیداکلوپراید روی پارامترهای جدول زندگی شته جالیز (Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae

صفحه 45-57
زهره کورکی؛ شهناز شهیدی نوقابی؛ کامران مهدیان

5.

شناسایی مگس های میوه (Dip.: Tephritidae) در زیست بوم های کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

صفحه 59-70
بهنام معتمدی نیا؛ علیرضا ارجمندی نژاد؛ ابراهیم گیلاسیان؛ عزیزاله مختاری؛ سلطان رون

6.

تاثیر فلز روی (Zn2+) بر سیستم ایمنی سلولی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera Hübner (Lep.: Noctuidae

صفحه 71-84
عادل باغبان؛ جلال جلالی سندی؛ آرش زیبایی

7.

اولین گزارش جنس و گونه ی (Chaetanaphothrips orchidii (Thy.: Thripidae از ایران

صفحه 85-90
مجید میراب بالو؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب