کورکی, زهره, شهیدی نوقابی, شهناز, مهدیان, کامران. (1394). تاثیر عصاره‌ی اتانولی اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehneh. (Myrtaceae و آفت‌کش ایمیداکلوپراید روی پارامترهای جدول زندگی شته جالیز (Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(3), 45-57.
زهره کورکی; شهناز شهیدی نوقابی; کامران مهدیان. "تاثیر عصاره‌ی اتانولی اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehneh. (Myrtaceae و آفت‌کش ایمیداکلوپراید روی پارامترهای جدول زندگی شته جالیز (Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 3, 1394, 45-57.
کورکی, زهره, شهیدی نوقابی, شهناز, مهدیان, کامران. (1394). 'تاثیر عصاره‌ی اتانولی اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehneh. (Myrtaceae و آفت‌کش ایمیداکلوپراید روی پارامترهای جدول زندگی شته جالیز (Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(3), pp. 45-57.
کورکی, زهره, شهیدی نوقابی, شهناز, مهدیان, کامران. تاثیر عصاره‌ی اتانولی اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehneh. (Myrtaceae و آفت‌کش ایمیداکلوپراید روی پارامترهای جدول زندگی شته جالیز (Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 5(3): 45-57.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب