موسی پور, زهرا, عسگریان زاده, علیرضا, عباسی پور, حبیب. (1394). ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دمای 12 درجه سلسیوس. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(3), 17-29.
زهرا موسی پور; علیرضا عسگریان زاده; حبیب عباسی پور. "ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دمای 12 درجه سلسیوس". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 3, 1394, 17-29.
موسی پور, زهرا, عسگریان زاده, علیرضا, عباسی پور, حبیب. (1394). 'ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دمای 12 درجه سلسیوس', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(3), pp. 17-29.
موسی پور, زهرا, عسگریان زاده, علیرضا, عباسی پور, حبیب. ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دمای 12 درجه سلسیوس. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 5(3): 17-29.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب