1.

تحلیل ماهیت رفتاری سری های زمانی ماهیانه قیمت انواع برنج صدری

صفحه 103-113
محمد کاوسی کلاشمی؛ محمد کریم معتمد

2.

ارزیابی انرژی مصرفی و تحلیل اقتصادی تولید گندم آبی در کشور

صفحه 115-128
عادل واحدی

3.

اثر مصرف کود کند رها غنی‌شده با آهن بر ویژگی‌های کیفیت دانه گندم نان (Triticum aestivum) تحت شرایط تنش شوری

صفحه 129-141
لاله رحیمی میلاشی؛ مجید قربانی جاوید؛ ایرج اله دادی؛ علی ایزدی دربندی

4.

بررسی مراحل رشد و نمو گندم نان (Triticum aestivum L.) در کرمانشاه با استفاده از شاخص درجه روز رشد تحت شرایط تعجیل و تأخیر در موعد کاشت

صفحه 143-156
شهریار ساسانی؛ رضا امیری؛ حمید رضا شریفی؛ علی لطفی

5.

بررسی عملکرد دانه و پایداری عملکرد ارقام گندم معرفی شده در بیش از نیم قرن اخیر در ایران

صفحه 157-167
هادی علی پور؛ حسین عبدی؛ یوسف رحیمی؛ محمدرضا بی همتا

6.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در لاین‌ها و نتاج F2 با استفاده از تجزیه دای‌آلل به‌روش گرافیکی هیمن

صفحه 169-177
مهدی رحیمی

7.

شناسایی مکان های ژنی مرتبط با مقاومت گیاهچه ای به بیماری لکه قهوه ای معمولی جو با استفاده از روش تجزیه ارتباطی

صفحه 179-192
محمد امین مزینانی؛ سعید نواب پور؛ رضا اقنوم؛ خلیل زینلی نژاد؛ محمد علی دهقان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب