1.

تأثیر محلول‌پاشی خیار با کود Fosfalim-k بر برخی از صفات گیاه میزبان و پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای

صفحه 1-13
سمیرا خدایاری؛ فاطمه عابدینی

2.

تاثیر کشت نواری توت فرنگی با گشنیز در کنترل کنه تارتن دولکه ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae

صفحه 15-24
سید علی اصغر فتحی

3.

بررسی مقاومت کنه قرمز مرکبات Panonychus citri به کنه‌کش بروموپروپیلات و تاثیر سه نوع سینرژیست روی سطح مقاومت آن

صفحه 25-37
حمیرا امامی؛ محمد قدمیاری

4.

تأثیر تراکم کاشت و رقم های مختلف لوبیا بر جمعیت کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae و تریپس پیاز Thrips tabaci در شرایط مزرعه ای

صفحه 39-48
آناهیتا کریمی؛ فاطمه یاراحمدی؛ امیر محسنی امین

5.

تاثیر حشره کشی اسانس گیاه بادرشبو Dracocephalum moldavica روی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor و میزبان های آن Anagasta kuehniella و Plodia interpunctella

صفحه 49-61
عسگر عباداللهی؛ وحید مهدوی

6.

برهمکنش مخلوط حشره کش های هگزافلومورون و فلوبن دیامید روی لارو بید کلم Plutella xylostella

صفحه 63-74
فرحناز افسری؛ عزیز شیخی گرجان؛ سهراب ایمانی؛ یحیی استادی

7.

اولین گزارش خسارت کنه پهن زرد (Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae از باغ‌های چای استان گیلان

صفحه 75-79
سمر رمزی؛ جلیل حاجی زاده؛ الهه دقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب