1.

اثر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش توده بومی سیستان تحت تنش خشکی

صفحه 1-11
الهه احمدپور دهکردی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ پریسا خسروی لمجیری

2.

ارزیابی اثر عصاره‌ آبی گیاه تلخه (Acroptilon repens) بر جوانه‌زنی بذر و خصوصیات رشدی خرفه، گاو‌‌پنبه و گندم

صفحه 13-24
محمد تقی آل ابراهیم؛ افشار آزادبخت؛ پیمان جعفرزاد گللو

3.

تأثیر پرامینگ های مختلف روی خصوصیات جوانه‌زنی بذر و عملکرد جمعیت بزرک مبارکه

صفحه 25-34
مهرداد تجویدی؛ مهراب یادگاری؛ بهزاد حامدی

4.

تأثیر رژیم‌های آبیاری برویژگی‌های جوانه زنی بذرلاین‌های امیدبخش کلزا

صفحه 35-46
محبوبه نادری فر؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ امیر حسین شیرانی راد

5.

تأثیر مدت زمان نگهداری بذر سویا بر پراکسیداسیون چربی‌ها، قندهای محلول، پروتئین، هدایت الکتریکی، خصوصیات کیفی و ظهور گیاهچه

صفحه 47-58
سامان شیدائی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ آیدین حمیدی؛ قربان نورمحمدی؛ علی مقدم

6.

تأثیر پیش‌تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی‌اکسیدان گیاهچه‌های سویاتحت تنش خشکی

صفحه 59-70
معصومه حیدرقلی نژاد کناری؛ منوچهر قلی پور؛ همت اله پیردشتی؛ حمید عباس دخت

7.

تاثیر عصاره گیاهان دارویی بر برخی شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی کنجد

صفحه 71-85
نسیبه پورقاسمیان؛ محدثه شمس الدین سعید؛ نیما ایلخانی

8.

بررسی اثر دگرآسیبی عصاره گل محمدی (Rosa damascena Mill) نمونه بوکان و خوانسار بر جوانه زنی بذر گندم رقم زرین

صفحه 87-97
نیر محمدخانی؛ مینو زاده مبارک

9.

اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر پارامترهای سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عدس (Lens Culinaris L.)

صفحه 99-109
عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ محسن آذرنیا؛ علی نخ زری مقدم؛ معصومه نعیمی؛ سعید صفی خانی

10.

مقاله مروری: توسعه سیستم گواهی بذر سیب‌زمینی در ایران و ویروس PVY به‌عنوان مهم‌ترین عامل اختلال در سیستم گواهی

صفحه 111-119
کبری مسلم خانی؛ فرشید حسنی؛ نیما خالدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.