1.

تعیین محدوده مجاز تغییرات توان نسبی بافرض حادثه انسداد در راکتور VVER-1000

صفحه 1-15
رحمان قراری؛ نعیم الدین متاجی کجوری؛ امید صفرزاده

2.

برازش طیف پرتوی گامای با قدرت تفکیک پایین (Low Resolution)توسط تابع تبدیل ویجت

صفحه 16-21
آرام صالحی؛ ایرج جباری؛ سیدیحیی مرادی

3.

استفاده از روش نوترون رادیوگرافی برای تشخیص نقوش و آسیب‌های کوزة باستانی سمیران در راکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 22-30
امیر موافقی؛ محمدحسین چوپان دستجردی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ عیسی نگهدارزاده؛ ابوالفضل کشاورز خانی؛ آرش ضیا آبادی

4.

شبیه سازی آشکارساز اتاقک یونش پرتابل برای اندازه‌گیری شدت انرژی ناشی از پرتوهای یونیزان کم انرژی

صفحه 31-38
حسین دولت آبادی؛ محمد افشار؛ سید محمد هاشمی نژاد اشرفی؛ میثم مژدی؛ مهدی نصری

5.

پروتون‌زایی هسته‌های 185i17 Tوl،171 Au 164,165,166,167Ir

صفحه 39-47
وحید دهقانی؛ سیدعلیرضا علوی

6.

بررسی، تحلیل و شبیه‌سازی تکفام‌سازی طیف انرژی بتای گسیلی از چشمه 90Sr/90Y با استفاده از میدان مغناطیسی یک حلقه

صفحه 48-56
داوود رهی؛ حسین صادقی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ اکبر اسحاقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب