1.

ارزیابی کاربرد کود نیتروژن و تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد، سرعت و دوره پر شدن دانه‌ ذرت رقم سینگل‌کراس 500

صفحه 1-15
رئوف سید شریفی؛ زهره زارع زاد؛ مرتضی برمکی؛ اکبر عبدی؛ رضا سید شریفی

2.

واکنش خواص فیزیکی و مکانیکی سوخ ژنوتیپ‌های پیاز خوراکی (Allium cepa L.) به پرایمینگ و اندازۀ بذر

صفحه 17-32
موسی ایزدخواه شیشوان؛ مهدی تاج بخش شیشوان

3.

تاثیر تنش شوری ناشی از کلریدسدیم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فعالیت آنزیم‏ های آنتی ‏اکسیدان بذر دو اکوتیپ کاسنی (Cichorium intybus)

صفحه 33-45
کیمیا قناعتیان؛ حسین صادقی

4.

مطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه‌های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum aestivum L.) در اقلیم رشت

صفحه 47-61
متین فروزی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ مسعود اصفهانی؛ محمد ربیعی

5.

ارزیابی اثر درصد جوانه‌زنی اولیه و اندازه و شکل بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل‌کراس704 بر برخی شاخص‌های بنیه بذر

صفحه 63-73
شهلا هاشمی فشارکی؛ آیدین حمیدی؛ سعید وزان

6.

بررسی اثر عصاره ورمی‌کمپوست و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz)

صفحه 75-86
سعید رضا حسین‌زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی

7.

مقایسه جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف‌های هرز‌ درمنه یک‌ساله (Artemisia annua) ، دوساله (A. biensis willd) و چندساله (A. vulgaris L.)

صفحه 87-98
مرجان دیانت؛ سید میثم حسینی

8.

تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تنش اسمزی

صفحه 99-109
رضوان محمدی؛ پرتو روشندل؛ علی تدین

9.

بررسی امکان نگهداری بذر کُنار [Ziziphus spina-christi (L.) Desf.] در شرایط فراسرد

صفحه 111-120
محبتعلی نادری شهاب؛ مریم جبلّی؛ علی‌اشرف جعفری

10.

مقاله مروری: تولید بذر در کشاورزی ارگانیک

صفحه 121-133
سید محمدرضا احتشامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب