1.

تعیین بهترین روش و مدت زمان پیش تیمار بذر در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی

صفحه 1-15
مهدی بیات؛ آزاده رحمنی؛ رضا امیرنیا؛ سید محمد علوی سینی

2.

شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای تاتوره (Datura stramonium) بر ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام ذرت

صفحه 17-28
عمران دسترس؛ مهری صفاری؛ علی اکبر مقصودی مود

3.

رابطه شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر ارقام تجاری سویا با ظهور گیاهچه در مزرعه

صفحه 29-50
حشمت پسندیده؛ رئوف سید شریفی؛ آیدین حمیدی؛ صمد مبصّر؛ محمد صدقی

4.

اثر تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه‌ای (Brassica rapa L.)

صفحه 51-66
سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی

5.

تأثیر جنس کیسه، شرایط و طول دوره انبارداری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر در آزمایشگاه و ظهور مزرعه‌ای گیاهچه سویا

صفحه 67-82
حسین صادقی؛ سامان شیدایی؛ حسن غلامی؛ لیلا یاری

6.

مدل‌سازی هیدروتایم جوانه‌‏زنی بذر علف‌های هرز فالاریس (Phalaris minor)، تاج‌خروس ریشه‌‏قرمز (Amaranthus retroflexus) و تاج‌خروس خوابیده (A. blitoides)

صفحه 83-97
ابوالفضل درخشان؛ حامد اکبری؛ جاوید قرخلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب