1.

اثر دما و رطوبت روی نوسانات جمعیت لیسک Deroceras agreste و بررسی برخی ویژگی‌های زیستی آن در استان مازندران

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 71-82
الهام احمدی؛ مولود غلام‌زاده چیتگر

2.

بررسی روش‌های مختلف نمونه‌برداری زنجرک خرما Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 17-33
مجید محمودی؛ مهدی غیبی؛ مهدی خشنود

3.

پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 13-23
جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی

4.

تعیین الگوهای مختلف نمونه‌برداری و انتخاب مناسب‌ترین روش جهت تخمین جمعیت تریپس گندم (Haplothrips tritici) در مزارع گندم

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 85-89
بهزاد میری؛ مجید میراب بالو؛ ناصر معینی نقده

5.

تغییرات جمعیت سپردار توتPseudaulacaspis pentagona (Hem.: Diaspididae) و میزان پارازیتیسم آن در باغ‌های کیوی استان گیلان

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 59-71
محمدرضا عباسی مژدهی؛ سعید قنادآموز

6.

کارایی تله چسبنده زرد رنگ و دی‌وک در نمونه‌برداری از چهار آفت مزارع گندم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 41-52
مجید محمودی؛ حسین پژمان

7.

نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeدر مزارع لوبیا

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 11-23
عبدالامیر محیسنی؛ محمد حسن کوشکی

8.

نوسان‌های جمعیت مراحل نابالغ رشدی و تعیین مناسب‌ترین ناحیه گیاهی برای نمونه‌برداری از بید گوجه‌فرنگی Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae) در شرایط گلخانه در جیرفت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 47-57
پیمان نامور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب