محقق نیشابوری, جعفر, امیرمعافی, مسعود, شاهرخی خانقاه, شهرام, پیرهادی, احمد. (1394). پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), 13-23.
جعفر محقق نیشابوری; مسعود امیرمعافی; شهرام شاهرخی خانقاه; احمد پیرهادی. "پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5, 4, 1394, 13-23.
محقق نیشابوری, جعفر, امیرمعافی, مسعود, شاهرخی خانقاه, شهرام, پیرهادی, احمد. (1394). 'پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 5(4), pp. 13-23.
محقق نیشابوری, جعفر, امیرمعافی, مسعود, شاهرخی خانقاه, شهرام, پیرهادی, احمد. پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1394; 5(4): 13-23.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب