محیسنی, عبدالامیر, کوشکی, محمد حسن. (1395). نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeدر مزارع لوبیا. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(3), 11-23.
عبدالامیر محیسنی; محمد حسن کوشکی. "نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeدر مزارع لوبیا". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6, 3, 1395, 11-23.
محیسنی, عبدالامیر, کوشکی, محمد حسن. (1395). 'نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeدر مزارع لوبیا', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 6(3), pp. 11-23.
محیسنی, عبدالامیر, کوشکی, محمد حسن. نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeدر مزارع لوبیا. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 6(3): 11-23.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب