1.

صفحات آغازین

صفحه 1-8

2.

بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه

صفحه 1-10
مهسا روزبهانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ عبدالامیر محیسنی؛ محمد حسن کوشکی؛ شهریار جعفری

3.

نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت از جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeدر مزارع لوبیا

صفحه 11-23
عبدالامیر محیسنی؛ محمد حسن کوشکی

4.

پاسخ‌های ایمنی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae به قارچ بیمارگر Beauveria bassiana Boisdual

صفحه 25-38
حسین فیروزبخت؛ آرش زیبایی؛ محمد مهدی سوهانی؛ حسن هدی

5.

زیست‌شناسی و نیازهای دمایی زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali در منطقه زرین‌شهر اصفهان

صفحه 39-49
فاطمه خان‌محمدی؛ جهانگیر خواجه علی؛ حمزه ایزدی

6.

واکنش تابعی سن شکارگر Orius niger در تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای سالم و تیمار شده با قارچ بیمارگر Beauveria bassiana روی گیاه خیار

صفحه 51-63
علی اصغر کوثری؛ احد صحراگرد؛ رضا طلایی حسنلویی

7.

اثر کشندگی سه حشره‌کش شیمیایی و دو عصاره‌ گیاهی تجاری روی سن گندم Eurygaster integriceps Puton در مزرعه و آزمایشگاه

صفحه 65-77
پریسا هنرمند؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ مهدی حسن پور؛ علی اصغر فتحی

8.

اولین گزارش از خسارت دو گونه سن برگی (Hem.: Miridae) از مزارع گندم شهرستان گالیکش، استان گلستان، ایران

صفحه 79-82
سلیمان خرمالی؛ رضا حسینی؛ عبدالقادر هیوه چی؛ مهری ضیغمی

9.

شناسایی دشمنان طبیعی تریپس افرا (Taeniothrips inconsequens (Uzel) (Thy.: Thripidae در استان ایلام

صفحه 83-87
مجید میراب بالو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب