1.

ارائه مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی برای مقایسه قدرت نرم کشورها

دوره 4، شماره 3، آبان 1394، صفحه 34-7
زهرا پیشگاهی فرد؛ مرتضی فراهانی؛ عبدالمجید مبلغی

2.

افول قدرت نرم امریکا؛ شاخص‌ها و مؤلفه‌ها

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 240-203
علی آدمی؛ سیده مهدیه قرشی

3.

بایسته های حکمرانی و ایماژ های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 267-300
رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی

4.

بررسی تطبیقی قدرت نرم روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 229-259
علی امیدی؛ احسان فلاحی؛ طیبه برخورداری ناغانی

5.

تحول مفهوم قدرت در سیاست منطقه‌ای ایران در دولت یازدهم: خوانشی بر واکنش عربستان به آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 227-266
رضا علی اکبرپور؛ گارینه کشیشیان سیرکی

6.

زمینه‌یابی سه‌وجهیِ جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه ‏(2000-2019)‏

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 99-132
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی امیری

7.

طراحی مدل دیپلماسی اقتصادی در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402
بهنام نقی پور گیوی؛ زهره خسروی پور؛ مازیار کلاشی

8.

فرهنگ به مثابه قدرت در روابط بین الملل؛ قدرت فرهنگ در برابر فرهنگ قدرت

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 7-46
محمدحسن جمشیدی؛ فرزانه نقدی

9.

قدرت نرم و جایگاه چین در نظام جهانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 164-129
علی اکبر جعفری؛ دیان جانباز

10.

قدرت هوشمند و براندازی جمهوری اسلامی ایران؛ خیز تدریجی آمریکا برای مقابله سیستمی با ایران

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 133-155
علی اکبر جعفری

11.

منافع ملی و شاخص های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 7-38
رضا سیمبر؛ احمد علی مقیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب