1.

اثر تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه‌ای (Brassica rapa L.)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 51-66
سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی

2.

ارزیابی امکان کاربردکفشدوزک Hippodamia variegata و رقم مقاوم گل رز در مدیریت شته رز Macrosiphum rosae

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 61-76
سودابه سالاری؛ مصطفی خنامانی؛ مهدیه اسدی

3.

ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae با ارقام انتخابی گوجه‌فرنگی در مدیریت تلفیقی شب‌پره‌ی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-71
منور صفائی نیا؛ امین صدراتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ مصطفی حقانی

4.

بررسی کارایی چند حشره کش شیمیایی و روش های تلفیقی در کنترل کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Crambidae در سیستم دوکشتی برنج

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-56
مرتضی نورمحمد پورامیری؛ فرامرز علی نیا؛ ُسهراب ایمانی؛ معصومه شایان مهر؛ علی احدیت

5.

پاسخ‌های جمعیتی شته جالیز Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) به‌غلظت‌های زیرکشنده‌ قارچ بیمارگر Beauveria bassiana (Asc.: Hypocreales)

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 89-104
زینب نجفی سی‌سخت؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی

6.

تراکم، پراکنش فضایی و نمونه‌برداری دنباله‌ای شته سیاه باقلا، Aphis fabae، در مزرعه چغندر قند

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 31-40
علی رجب پور؛ نعمت دیناروند

7.

غربالگری بیست ژنوتیپ مختلف برنج از نظر تحمل یا مقاومت به کرم ساقه‌خوار نواری (Chilo suppressalis) در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-14
فرزاد مجیدی شیل سر؛ علیرضا ترنگ؛ مریم حسینی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم خشک دامن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب