صفائی نیا, منور, صدراتیان جهرمی, امین, قانع جهرمی, مجتبی, حقانی, مصطفی. (1396). ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae با ارقام انتخابی گوجه‌فرنگی در مدیریت تلفیقی شب‌پره‌ی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(1), 55-71. doi: 10.22124/iprj.2017.2270
منور صفائی نیا; امین صدراتیان جهرمی; مجتبی قانع جهرمی; مصطفی حقانی. "ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae با ارقام انتخابی گوجه‌فرنگی در مدیریت تلفیقی شب‌پره‌ی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7, 1, 1396, 55-71. doi: 10.22124/iprj.2017.2270
صفائی نیا, منور, صدراتیان جهرمی, امین, قانع جهرمی, مجتبی, حقانی, مصطفی. (1396). 'ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae با ارقام انتخابی گوجه‌فرنگی در مدیریت تلفیقی شب‌پره‌ی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 7(1), pp. 55-71. doi: 10.22124/iprj.2017.2270
صفائی نیا, منور, صدراتیان جهرمی, امین, قانع جهرمی, مجتبی, حقانی, مصطفی. ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae با ارقام انتخابی گوجه‌فرنگی در مدیریت تلفیقی شب‌پره‌ی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1396; 7(1): 55-71. doi: 10.22124/iprj.2017.2270


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب