1.

اثر تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه‌ای (Brassica rapa L.)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 51-66
سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی

2.

تأثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی بذر کتان روغنی (Linum usitatisimum L) تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-24
مهدی عقیقی شاهوردی؛ حجت عطایی سماق؛ بهنام ممیوند؛ شریفه حبیب پور؛ میلاد همتی

3.

تأثیر پوشش دار کردن بذر با باکتری های محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر شاخص های جوانه زنی ذرت

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 81-94
فاطمه سعادت؛ سید محمدرضا احتشامی

4.

تاثیر تلقیح بذر با باکتری‌های سودوموناس و ازتوباکتر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 47-57
سید محمدرضا احتشامی؛ مهدی کاشانی؛ مجتبی یوسفی راد

5.

تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 81-91
جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ نازلی گلستانی؛ محمد ربیعی

6.

نقش تلقیح بذر گندم (Triticum aestivum L) با کودهای زیستی در کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی

دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 1-12
جواد حسن پور؛ بهنام زند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب