اصغری, جعفر, احتشامی, سید محمدرضا, گلستانی, نازلی, ربیعی, محمد. (1395). تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(4), 81-91.
جعفر اصغری; سید محمدرضا احتشامی; نازلی گلستانی; محمد ربیعی. "تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه". فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3, 4, 1395, 81-91.
اصغری, جعفر, احتشامی, سید محمدرضا, گلستانی, نازلی, ربیعی, محمد. (1395). 'تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه', فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 3(4), pp. 81-91.
اصغری, جعفر, احتشامی, سید محمدرضا, گلستانی, نازلی, ربیعی, محمد. تأثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه. فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان, 1395; 3(4): 81-91.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب