1.

اثرات زیرکشندگی دلتامترین بر شاخص‌های جدول زیستی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym.: Aphidiidae

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 79-83
اردوان مردانی؛ قدرت اله صباحی

2.

بررسی مقاومت جمعیت‌های مختلف Trialeurodes vaporariorum (Hem.:Aleyrodidae) به ایمیداکلوپرید و تاثیر آن بر مقاومت Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae)

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 29-44
ضرغام بی‌غم؛ حسین اللهیاری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

3.

تاثیر غلظت توصیه شده مزرعه‌ای سه حشره‌کش مختلف روی فراسنجه‌های جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Trichogramma evanescens (Hym.: Trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 11-23
فاطمه تابع بردبار؛ پرویز شیشه بر؛ معصومه ضیائی؛ فریبا سهرابی

4.

تغییرات جمعیت شب پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lep., Gracillaridae و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در باغ‌های مرکبات شیراز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 27-33
زهرا بی پروا؛ مصطفی حقانی؛ هادی استوان

5.

ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دمای 12 درجه سلسیوس

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 17-29
زهرا موسی پور؛ علیرضا عسگریان زاده؛ حبیب عباسی پور

6.

شناسایی و نوسان های فصلی دشمنان طبیعی شته نارون (Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae در شهرکرد

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-12
جهانگیر خواجه علی؛ نفیسه پورجواد

7.

کارایی برخی حشره کش های شیمیایی و طبیعی بر شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) و برخی دشمنان طبیعی مهم آن در شرایط مزرعه ای

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 77-82
فاطمه یاراحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب