1.

ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 370-359
فاطمه احمدلو؛ عباس قمری زارع؛ محسن کلاگری؛ آزاده صالحی؛ مهدیه صالحی وژده نظری

2.

ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 15-26
فاطمه احمدلو؛ عباس قمری زارع؛ محسن کلاگری؛ آزاده صالحی؛ مهدیه صالحی وژده نظری

3.

ارزیابی ساختار ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان با استفاده از روش بای پلات و دی‌آلل

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 263-277
فرهاد صادقی؛ حمید دهقانی؛ گودرز نجفیان؛ مصطفی آقایی

4.

ارزیابی عمل ژن های کنترل کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت دانه در ارقام برنج

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 17-31
بابک ربیعی؛ سمیه علی حسین طایفه

5.

برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گندم نان با استفاده از تلاقی‌های دای‌آلل

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 343-356
محتشم محمدی؛ پیمان شریفی؛ رحمت‌الله کریمی زاده؛ مظفر روستایی

6.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثل در گاومیش‌های بومی ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 45-52
مصطفی مدد؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور

7.

بررسی ژنتیکی عملکرد گندم و صفات وابسته به آن بااستفاده از تجزیه دای‌آلل تحت شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 443-454
محمد ضابط؛ امیر ابراهیم زاده؛ زهره علیزاده؛ علیرضا صمدزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب