1.

اثرات تغذیه از آستاگزانتین مصنوعی بر کارایی تولیدمثلی میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 65-86
قاسم رشیدیان؛ غلامرضا رفیعی؛ محمد علی نعمت الهی؛ کامران رضائی توابع

2.

بررسی اثر تغییر نسبت های ترکیب و افزودنی ها بر خواص کارایی و رئولوژی بتن خودتراکم

دوره 11، شماره 4، دی 1397، صفحه 5-15
پرویز قدوسی؛ امیر مسعود صالحی

3.

بررسی آزمایشگاهی اثر مدول و غلظت محلول قلیایی بر خصوصیات بتن قلیا فعال سرباره‌ای

دوره 12، شماره 4، دی 1398، صفحه 19-28
کیاچهر بهفرنیا؛ حامد تقوائی یزدلی

4.

بررسی تاثیر افزایش سیمان در دما و زمانهای مختلف بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 61-70
سیّد عظیم حسینی؛ علی زال نژاد

5.

بررسی کارایی واحدهای تولید شیر در شهرستان میانه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 13-21
علی شهنوازی

6.

تاثیر پودر ولاستونیت بر خواص بتن تازه خودتراکم

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 53-65
علیرضا عبدالرسول؛ سید یاسین موسوی

7.

تأثیر کلرونترانیلی پرول، فلوبن دیامید و ایندوکساکارب روی شب‏پره مینوز گوجه فرنگی و بررسی اثرات جانبی کلرونترانیلی پرول روی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 39-49
فاطمه شفقی؛ مریم فروزان؛ وحید مهدوی؛ محمدرضا عطاران

8.

ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دمای 12 درجه سلسیوس

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 17-29
زهرا موسی پور؛ علیرضا عسگریان زاده؛ حبیب عباسی پور

9.

سنجش کارایی تیم‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 145-160
سیده عذرا میرکاظمی؛ زینب جهانی راد؛ صفوره نیک نهاد

10.

عملکرد و خواص بتن با آب مغناطیسی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 85-99
محمد علی رهگذر؛ محسن زمانی

11.

کارایی تله چسبنده زرد رنگ و دی‌وک در نمونه‌برداری از چهار آفت مزارع گندم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 41-52
مجید محمودی؛ حسین پژمان

12.

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید (Prospaltella berlesei Howard (Hym.: Aphelinidae نسبت به تغییرات تراکم سنین مختلف سپردار توتPseudaulacaspis pentagona Targioni (Hem.: Diaspididae)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 49-60
سیده الهام یزدانی بدابی؛ احد صحراگرد؛ آزاده کریمی ملاطیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب