1.

اثرهای کشندگی و زیرکشندگی اسانس‌های درمنه‌ی خراسانی (Artemisia khorassanica)، زیره‌ی سیاه (Carum carvi) و فلفل سیاه (Piper nigrum) روی بید سیب‌زمینی، Phthorimaea operculella

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 41-57
معصومه ندائی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ عسگر عباداللهی

2.

بررسی سمیت تماسی ده اسانس از گیاهان خانواده ی نعناعیان روی کنه ی تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 39-49
مریم کاوه؛ نفیسه پورجواد؛ جهانگیر خواجه علی

3.

بررسی میزان سازگاری برخی از اسانس های گیاهی با قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana علیه سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-14
رحیمه حسین زاده؛ علی مهرور؛ ناصر عیوضیان کاری؛ حسن ولی زاده

4.

تاثیر حشره کشی اسانس گیاه بادرشبو Dracocephalum moldavica روی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor و میزبان های آن Anagasta kuehniella و Plodia interpunctella

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 49-61
عسگر عباداللهی؛ وحید مهدوی

5.

سمیت تنفسی اسانس های زیره سبز، نعناع و اسطوخودوس روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دولکه ای ( Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-13
حمیدرضا صراف معیری؛ فاطمه پیرایش فر؛ علیرضا بلند نظر؛ بهرام فریدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب